Månadens SNEsteg

Så har då de styrande i S+NE lagt ytterligare en månad bakom sig med upprivna beslut, ekonomiskt lättsinne, svikna löften och total brist på långsiktighet. Hade detta skett i ett företag med 2 miljarder i omsättning hade ägarna bytt ut styrelsen för länge sedan.

I veckan fick vi veta att S+NE beslutat att avbryta planerna på att bygga kommun- och parkeringshus på Joarfastigheten. Roger Pettersson i EP konstaterar i sin lördagskrönika, ”Så nu är vi tillbaks på ruta ett”. Anledningen till detta sägs vara att arbetsmiljöproblemen i kommunhuset blivit så stora att en omedelbar utflyttning måste ske.  S+NE hävdar att den ”tidsfrist” på 4 år som funnits inte gäller längre och att det därför inte finns tid att arbeta vidare med alternativet att bygga på Joarfastigheten. Jag har full respekt för arbetsmiljöproblemet, det måste åtgärdas. Men även om kommunen väljer det alternativ som förmodligen är det enklaste, totalrenovering av befintlig byggnad, så kommer det ta flera år innan den nya byggnaden är inflyttningsklar. Så hur man än gör så kommer det i slutändan inte bli så stora skillnad när det gäller längden på kommunförvaltningens ”diaspora”. Hälften av den kommunala verksamheten är ju redan i dag lokaliserad på annat ställe än i kommunhuset. Man kan undra vem Proos/Wikman försöker vilseleda?

26 maj berättade Proos i EP om galopperande underskott i Vård & omsorgs- och Socialverksamheterna. Tjänstemännen indikerar att resultatet för 2017 kan bli 36 miljoner sämre än förväntat vilket innebär att nästan hela det budgeterade överskottet för 2017 skulle vara utraderat.  Det som kanske är mest uppseendeväckande är att kostnadsutvecklingen i dessa delar av den kommunala verksamheten var känd av S+NE redan innan budgeten för 2017 fastställdes.

I Tekniska nämnden togs vid förra mötet beslut om att påbörja arbetet med den nödvändiga infrastrukturen (parkeringsplatser, tillfartsvägar etc.) för nya Munksundskolan och den fullstora sporthallen som Upplevelsenämnden själva tagit beslut om att bygga mitt i Munksundets villaområde. Detta gjordes i strid med kommunens Översiktsplan som säger att Korsängsfältet är utvecklingsområdet för Enköpings sport och friidrott. Märkligt nog har ärendet inte varit på remiss till Miljö och Byggnadsnämnden, som då borde ha påtalat det olämpliga i placeringen av Sporthallen i Munksundet, bl a av tillgänglighetsskäl.

Utgrävningarna av stadshotellstomten verkar nu vara på gång. EP rapporterade 24 maj att kostnaderna kan bli 23 miljoner exklusive moms. Vad jag vet är kommunen inte momsredovisande vilket innebär att momsen också är en kostnad. Detta gör att kalaset kan sluta på nästa 30 miljoner, en betydande utgift som ska adderas till de hundratals miljoner som uppförandet av det föreslagna kulturhuset sannolikt kommer att kosta Enköpingsborna.

Ytterligare fakta om det planerade badhuset har också framkommit under maj i den debatt som pågått i EP mellan Badhusbyggets före detta projektledare Magnus Mark och representanter från de styrande. Det nya badhusprojektet, inklusive infrastruktur och en kommande modernisering av Idrottshuset, blir sannolikt 100-200 miljoner dyrare än det av S+NE avbrutna projektet.

Som sagt, upprivna beslut, fortsatt ekonomiskt lättsinne, svikna löften och total brist på långsiktighet som hittills bara lett till förseningar, fördyringar och försämringar. Jag skulle förmodligen kunna fortsätta listan med galna ideologiska eller opportunistiska beslut ett bra tag till. Hur länge ska vi acceptera denna situation? Är det inte hög tid för Enköpingsborna att ställa misstroendevotum?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *