En bild säger mer än ordet trafikkaos

För någon tid sedan kom jag ut från en pizzeria på Torggatan i Enköping. Utanför på gatan möttes just två bilar som inte hade plats att passera varandra pga att det stod parkerade bilar längs hela trottoaren mot Paushuset. Jag kunde också notera ett något höjt tonläge mellan förarna när det försökte lösa problemet med att passera varandra på den otillräckliga gatan. Det sägs atTrafik på torggatant en bild säger mer än tusen ord. Kanske är det så, men den beskriver utan tvivel mer än det trafikproblem som man ser vid första anblicken.  Några ord som jag kommer att tänka på är växtvärk, strutsmentalitet, beslutsvånda och opportunism.

Enköping växer med ca 500 personer varje år vilket med nationella mått är bra men vi skulle nog behöva växa ännu snabbare för att vårt skatteunderlag ska öka i takt med den kommunala kostnadsexplosion som vi kommer uppleva de närmaste åren. Detta är ett faktum som de flesta som är intresserad av samhällsfrågor förstår. Ett Enköping som växer, får förr eller senare problem med sin infrastruktur. Sedan 1990 har kommunens befolkning ökat med 6 300 personer varav nästa 5 000 av ökningen har skett efter millennieskiftet. Antalet registrerade bilar i Enköping har också ökat betydligt, sedan början av 2000-talet med mer än 3 000.

Enköping är en fin liten stad som ska utvecklas med varsamhet, en utveckling som dock är ofrånkomlig för att möta den expansion och samhällsomvandling som pågår. Enköping har formulerat en bra vision för är 2030 som beskriver var vi vill vara om 15 år men den får också konkreta konsekvenser på utbyggnaden av vår infrastruktur som t ex vägar och parkeringar. Våra långsiktiga visioner är verkligen viktiga som riktningsvisare men för att komma till handling behövs dock andra förmågor som genomförandekraft, mod och helhetsperspektiv. Så trafikanterna på bilden borde inte rikta kritiken mot sina medtrafikanter utan mot den styrande politiska minoriteten. För ett möte i Enköping ska ju alltid vara förknippat med något positivt.