COP 21 och Enköping

Tillsammans med flykting- och migrationsfrågorna blev miljö och hållbarhet de stora frågorna 2015. Det är intressant att se hur enigheten har blivit nästa total när det gäller människans påverkan på miljön. Det hela kröntes ju med det klimatavtal som världen enades om i Paris (COP 21) i slutet av 2015.

Nu är det blivit år 2016 och det är hög tid att på ett klokt och genomtänkt sätt öka fokus på ”vardagsarbetet” med att minska människans fotavtryck på jorden. Vi kan ju alla bidra till detta, och de flesta gör det nog redan på något sätt. Men för att vi ska få ut riktigt effekt måste stat och kommun gå i bräschen och bli mer aktiva och konsekventa.

För om vi tänker till så finns det ofta alternativ som förenar makro och mikro dvs, investeringar med god avkastning och litet ”footprint”. Enköping är en kommun med fantastiska förutsättningar. Vi skulle kunna ligga i framkant och ha en hållbarhetsprofil som är högintressant för framför allt unga medvetna människor.

Här är några initiativ som kan bidra till minskad förbrukning och som kan stärka Enköpings varumärke som en modern stad med hållbarhetstänk, initiativ som skulle kunna påbörjas under 2016.

Enköping ett”Smart ciSmart cityty” – Begreppet ”Smart city” etableras nu på många ställen i världen. Tanken är att med bra teknik och genomtänkta lösningar minska belastningen på Jorden och samhället. Flera aktiviteter som ryms inom detta begrepp pågår redan eller är planerade. Genom att bli tydligare i marknadsföringen och genom att samla konkreta aktiviteter inom detta område så ökar vi medvetenheten och slagkraften.https://en.wikipedia.org/wiki/Smart_city

Hållbarhet i våra detaljplaner – Med detaljplanerna kan vi styra hur vi vill att byggandet ska bidra till utvecklingen av vårt varumärke. Vi kan börja med detaljplanen för Korsängsfältet som sannolikt behöver uppdateras innan byggandet av simhallen påbörjas, oavsett var den placeras. Passa då på att förtydliga våra ambitioner när det gäller hållbarhetsaspekterna. Ett bra exempel är Hyllie i Malmö som ska byggas ut till ”Öresundsregionens klimatsmartaste stadsdel”.

Etablera vår första Kretsloppspark i Vafabs regi – Återvinningsstationer har vi haft i många år och de utvecklas fortlöpande. Det är nu dags att ta ett större kliv och etablera Enköpings första Kretsloppspark. Skillnaden är ambitionsnivån. I Kretsloppsparken finns också försäljning av t e x begagnat byggnadsmaterial och jord. Kretsloppsparken AlelyckanSolar Power

Vidareutveckla vår goda energiproduktion – Enköping har ett bra system med CO2-effektiv fjärrvärme från fliseldning. Solcellstekningen utvecklas snabbt och börjar bli ett alternativ även i ett ”solfattigt” land som Sverige. Ena Energi kan utveckla sin verksamhet så att de i större utsträckning levererar energitjänster (t ex baserade på solenergi)  utanför fjärrvärmenätet.

Solkarta för Enköping – Flera kommuner som t ex Eskilstuna och Uppsala har tagit fram en solkarta över kommunen som ett hjälpmedel för villa- och fastighetsägare att bedöma solpotentialen på ett tak. Kartan visar hur mycket solenergi ett tak kan producera med hjälp av solceller under ett år. Kommuner med solkartor

Utbildningsprogram med hållbarhetsinriktning – Westerlundska gymnasiet har program för både Bygg & Anläggning och El & Energi. Vidareutveckla de båda programmen och låt Enköpings gymnasium bli specialiserade på hållbart byggande.construction

Bygg klimatsmart i trä – Det finns numera många bra exempel på flerfamiljshus och offentliga byggnader som har stomme i trä. Trä är ett ur många aspekter utmärkt material att bygga hus i. CO2-emission och ekonomi är två med bra resultat. Skriv in i kommande detaljplaner att ett angivet antal hus ska vara byggda i trä.Strandparken Solna