Samhället och skolan

robot-507811_1920Enligt Dagens Nyheter (20151108) har över 1 miljon jobb försvunnit i Sverige från början av 90-talet fram till idag. En rapport från Stiftelsen för strategisk forskning, SFS, från 2015 prognostiserar att 2,5 miljoner jobb, drygt hälften av Sveriges nuvarande sysselsättning, kan ersättas av robotar inom en 20-årsperiod.

I Tyskland drivs ett nationellt initiativ, Industri 4.0, som handlar om att digitalisera och automatisera den tyska industrin. Ambitionerna sträcker sig så långt som att även delar av produktutvecklingen ska automatiseras. Digitaliseringen av industrin var också en av frågorna som diskuterades på årets World Economic Forum i Davos. Den svenska regeringen aviserade efter det mötet sin ”nyindustrialiseringsstrategi” som i mycket känns som en blek kopia av sin tyska motsvarighet.

Digitalisering av samhället har pågått i decennier men har de senaste åren intensifierats. Flera samverkande tekniska landvinningar gör att även branscher som inte tidigare varit nämnvärt påverkade nu upplever både möjligheter och utmaningar med automatisering och robotar. Inom en tjänsteindustri som finanssektorn känner man också av förändringens vindar. Mjukvarurobotar som Amelia och IBM:s Watson, automatiserar support och administrativa tjänster som hittills har utförts av människor. Nästa steg är automatisering av olika typer av rådgivning.

Forskningen förutspår som sagt att många jobb kommer att försvinna. Men även att många nya yrken uppstår som skapar nya jobb. Dessa jobb kommer dock kräva andra och ofta djupare kunskaper. Bra utbildning med rätt profil blir därför än viktigare framöver. De barn som nu börjar skolan ska ut på arbetsmarknaden om 15-20 år. Vilka krav som ställs kan vara svårt att sia om men det är utan tvivel så att goda kunskaper i grundläggande ämnen som matematik, naturvetenskap, språk, samhällskunskap kommer att vara ännu viktigare kommande decennier för att vi ska kunna vara med i den stenhårda konkurrensen på världsmarknaden.

Kommunernas styrande organ kommunfullmäktige är sedan 90-talet huvudman för skolans utveckling och har därmed ett mycket stort ansvar i att förse dagens och framtidens arbetsmarknad med rätt utbildad arbetskraft. Att döma av kommunens verksamhetsplan för 2016 och strategiska mål för 20016-2019, och då specifikt skolans roll i samhällsutvecklingen, verkar det som att vi fortfarande efter 20 år inte riktigt har förstått detta. Det är hög tid att vi i Enköping formulerar en vision och målsättning för utbildningsverksamheten som utgår från vårt samhällsansvar och som har ambitionen att förse en svensk arbetsmarknad i kraftig förändring med kvalificerad arbetskraft även år 2030.